Psycholoog Gwen Coens

 

Kennismaking

Coens Gwen

Als kinderpsycholoog / jongerenpsycholoog, heb ik vooreerst ervaring binnen de schoolcontext van het gewoon- en buitengewoon onderwijs. Ik leg me toe op diagnostiek en de begeleiding van zowel de leer- en cognitieve ontwikkeling, als de psychosociale ontwikkeling van kinderen en jongeren. Hierbij zoek ik naar een afstemming tussen de noden van het kind en de opvoedings- of onderwijscontext.

Daarnaast doe ik ervaringen op in een ambulante praktijk voor kinderpsychiatrie gericht op kinderen en jongeren tot 18 jaar met ontwikkelingsstoornissen, gedrags- en emotionele problemen. Uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek vormt het vertrekpunt van de totaalbenadering en het uiteindelijke therapieplan.

Tot slot genoot ik een permanente vorming in counseling in existentieel welzijn. Samen met de adolescent gaan we op zoek naar zijn of haar “kern-ik”. Het samen (her)ontdekken van belangrijke waarden en bronnen van welzijn, die energie geven in het leven, zijn het uitgangspunt. Dit fungeert namelijk als een belangrijke wegwijzer in het bereiken van een zingevend leven (Wie ben ik? Waar wil ik naar toe? Wat heb ik nodig? …).

Als psycholoog richt ik me samen met u of uw kind op onderstaande thema’s:

Psychische klachten bij kinderen en jongeren vanaf zes jaar:

Sombere en negatieve gedachten

Automatische, niet-helpende gedachten kunnen bepalen hoe jij je voelt en hoe je je vervolgens gedraagt. Samen leren we kijken naar welke gedachten er spelen, waar zij hun oorsprong kennen en hoe we hiermee kunnen omgaan.

Faalangst

Faalangst is de angst voor een slechte beoordeling (bijv. op een examen, tijdens een sportwedstrijd, tijdens het geven van een spreekbeurt, …). Het kan ervoor zorgen dat je een grote druk voelt om te presteren of dat je net presteren wilt vermijden. De (lichamelijke) stress die het oproept kan een black-out tot gevolg hebben, je kan je ingestudeerde leerstof niet meer herinneren.

Assertiviteit

Leren om op een gepaste wijze sociale contacten te leggen, problemen op te lossen, voor jezelf op te komen, …

Laag zelfbeeld

Dit is het concept of beeld dat je over jezelf hebt ontwikkeld. We onderzoeken samen hoe dit beeld tot stand kwam en doelen er op om je zelfbeeld geleidelijk aan (terug) op te bouwen.

Sociale moeilijkheden

Sociale interactie gaat over de wisselwerking die je hebt met een individu of een groep. Voor een aangename interactie heb je kennis nodig over sociaal aangepast gedrag, normen en waarden. Tot slot heb je ook voldoende zelfvertrouwen nodig om sociale contacten aan te gaan.

Emotieregulatie

Het adequaat kunnen reguleren van je emoties; met name emoties leren uiten en jezelf terug tot rust kunnen brengen na een stressvolle gebeurtenis.

Adolescenten met existentiële levensvragen:

Identiteit

Vragen zoals ‘wie ben ik?’ en ‘wat wil ik?’ komen uitgebreid aan bod. We gaan na wat jou energie en zingeving geeft in het leven.

Ontwikkelingsovergangen

Nieuwe levensfasen kunnen angsten en onzekerheden bij je oproepen. Samen gaan we na wat deze angsten betekenen en hoe je hiermee kan leren omgaan.

Keuzes maken

Samen staan we stil bij het maken van (kleine of grote) beslissingen in ons leven. Waarom is kiezen belangrijk en welke gevolgen kan een keuze voor ons inhouden? Hoe kan ik beter beslissingen nemen?

Eenzaamheid

Eenzaamheid is het nare gevoel waarbij je jezelf geïsoleerd kan voelen. Je kan jezelf evenzeer “alleen” voelen wanneer je eigenlijk in groep vertoeft of je kan het gevoel hebben nergens bij te horen of nergens terecht te kunnen met je zorgen. Mensen voelen vaak schaamte rond zich eenzaam voelen. Het is echter moedig van je om hier verdere stappen in te ondernemen.

Bepalen van je eigen grenzen

Het leren kennen, aangeven en beschermen van je persoonlijke grenzen.

Ouders

Vragen in verband met de opvoeding

In een open gesprek staan we stil bij je opvoedingsstijl, hoe je je kind emotioneel kan ondersteunen en hoe je je aanpak kan afstemmen op de noden van je kind.

Psycho-educatie van ontwikkelingsstoornissen (vb. ADHD, ASS, …)

Hoe gaan we vervolgens samen aan de slag?

We starten steeds met een intakegesprek. In een openhartig gesprek verkennen wij breed welke zorgen, vragen en verwachtingen er zijn. Wij overlopen samen de levensgeschiedenis, klachten, sterktes, …. Hierna bepalen we de verdere stappen: Starten we ouderbegeleiding op? Richt de therapie zich individueel op het kind of de jongere? Of is er nood aan een doorverwijzing? Ook omtrent deze laatste vraag kunnen jullie bij mij terecht voor advies.

Tijdens een intakegesprek zie ik graag zowel de ouders, als het kind samen. Adolescenten kunnen alleen op intakegesprek komen. In geval van echtscheiding start ik enkele begeleiding op indien er een schriftelijke toestemming is van beide ouders.

Gedurende de therapie spreken we samen af op welke tijdstippen we evaluatie- of voortgangsgesprekken inplannen.

Indien een schooloverleg gewenst is, kan de mogelijkheid tot deelname samen besproken worden.


Afspraak maken

Naast de patiënten uit Hechtel-Eksel, sta ik als kinder- en jongerenpsycholoog natuurlijk ook open voor patiënten uit andere steden/gemeentes zoals Peer, Leopoldsburg, Houthalen, Helchteren, Overpelt, Neerpelt of andere...